Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comprehensive resilience assessment of electricity supply security for 140 countries

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Ecological Indicators

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 110

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • resilience
  • security of electricity supply
  • composite indicator
  • index
  • country ranking
  • decision support
Data udostępnienia online

27.11.2019

Strony (od-do)

105731-1 - 105731-20

DOI

10.1016/j.ecolind.2019.105731

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X19307241?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

4,229 [Lista 2019]