Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Review of Energy Assessment Methodology for Water Supply Systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 23

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • water supply system
  • performance assessment
  • benchmarking
  • modeling of the water distribution system
  • energy
  • water-energy nexus
Data udostępnienia online

03.12.2019

Strony (od-do)

4599-1 - 4599-55

DOI

10.3390/en12234599

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/23/4599/xml

Uwagi

Article 4599

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]