Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Młodzi Naukowcy

Data opublikowania

2019

Liczba stron

188

ISBN

978-83-66392-18-2

Rozdziały
Wirusowe zagrożenia personelu medycznego - HBV i HCV (s. 7-12)
Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach ochrony zdrowia (s. 13-20)
Epidemiologia zakażeń o etiologii Streptococcus pneumoniae (s. 21-27)
Toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile - diagnostyka (s. 28-33)