Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile - diagnostyka

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Toxic strains of Clostridium difficile

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

28 - 33

Książka

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część III

Punktacja MNiSW / rozdział

5