Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rozwój metod analizy układów z polem elektromagnetycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kielce, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Świętokrzyska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

78

ISBN

978-83-65719-70-6

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80