Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych : III Konferencja Naukowa, Poznań, Zamek w Rydzynie, 18-20 listopada 2010 r.

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2010

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Publisher name

JOBFONE Marketing&Sales Support

Date of publication

2010

Chapters
Ochrona i naprawa jako element strategii zarządzania konstrukcją w świetle Norm Europejskich z serii PN-EN 1504 (p. 17)
Badania nad sposobami napraw zaolejonych i zarysowanych konstrukcji żelbetowych (p. 21)
Systemy naprawcze w renowacji uszkodzeń budynku kotłowni (p. 28)
Wilgotność betonu a trwałość konstrukcji żelbetowych (p. 29)
Przyczyny stanu przedawaryjnego baterii silosów na cement (p. 31)
Niewłaściwa jakość prefabrykatów jako przyczyna wystąpienia stanu awaryjnego żelbetowych i sprężonych płyt kanałowych (p. 34)
Zastosowanie betonu natryskowego do wzmocnienia ceglanego sklepienia krzyżowo-żebrowego (p. 39)
Trwałe rozwiązania torowisk w infrastrukturze (p. 42)
Uszkodzenia tynków wewnętrznych wykonywanych na żelbetowych ścianach ramowych z wypełnieniem (p. 46)
Uszkodzenia dwukomorowego zbiornika na wody opadowe i sposób jego naprawy (p. 55)
Ocena bezpieczeństwa budynku po eksplozji (p. 60)
Hydrofobizacja - wady i zalety (p. 64)
Zarysowanie elementów z betonu drobnoziarnistego w świetle trwałości konstrukcji (p. 65)
Rzeczywista korozja blach płaszczy zbiorników stalowych na ciecze agresywne (p. 69)
Trwałość i naprawa konstrukcji stalowych po pożarze (p. 70)
Uszkodzenia eksploatacyjne wybranych konstrukcji stalowych oraz sposoby ich naprawy (p. 72)
Zwiększanie trwałości kominów stalowych (p. 74)
Conference

III Konferencja Naukowa Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych, 18-20.11.2010, Rydzyna, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.