Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Difficulties in Operation of Elevations in Large-Panel Buildings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 661

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012059-1 - 012059-9

DOI

10.1088/1757-899X/661/1/012059

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/661/1/012059

Uwagi

Article 012059

Zaprezentowany na

XXVIII annual Russian-Polish-Slovak seminar "Theoretical Foundation of Civil Engineering", 9-13.09.2019, Žilina, Slovac Republic

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5