Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Novel ionic liquid-modified polymers for highly effective adsorption of heavy metals ions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Separation and Purification Technology

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 236

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sorption
  • Cd(II)
  • Cu(II)
  • Zn(II)
  • metals removal
  • ionic liquid
  • polymer sorbent
Data udostępnienia online

12.11.2019

Strony (od-do)

116313-1 - 116313-10

DOI

https://doi.org/10.1016/j.seppur.2019.116313

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586619335634

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

5,107 [Lista 2018]