Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ekstrakcja jonów cynku(II) z roztworów chlorkowych – badanie wpływu rozpuszczalnika na przykładzie ekstrahentów z grupy pochodnych pirydyny

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2017

Chapter type

poster

Publication language

polish

Pages (from - to)

55 - 55

Book

III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku"

Presented on

III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Zielone Idee 21. Wieku", 30.03.2017, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.