Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Effect of Heat Transfer Coefficient on Ice Layer Thickness on Water Surface

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

PL Wpływ współczynnika przejmowania ciepła na grubość warstwy lodu na powierzchni wody

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 10

Typ artykułu

komunikat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ice layer on water surface
  • time of ice layer creation
Strony (od-do)

384 - 385

DOI

10.15199/9.2019.10.4