Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

PL Zastosowanie magnetoelektrycznych silników synchronicznych do napędu żurawi dźwigowych

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2020 | Tom: R. 96 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • tower cranes
  • permanent magnet synchronous motors
  • hoist winch drive
  • efficiency
Strony (od-do)

27 - 30

DOI

10.15199/48.2020.01.07

URL

http://pe.org.pl/articles/2020/1/7.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20