Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Metody badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków - przegląd literaturowy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Methods for evaluation of microbiological contamination of air - a literature review

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Kosmos

Rocznik: 2019 | Tom: T. 68 | Numer: nr 3 (324)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • badania bioaerozolu
  • bioaerozol
  • oczyszczalnie ścieków
  • pobór próbek powietrza
  • pożywki
Strony (od-do)

475 - 487

DOI

10.36921/kos.2019_2611

URL

https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2611

Punktacja MNiSW / czasopismo

5