Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Research on the biomechanics of manual wheelchair drive for innovative manual and hybrid drives

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Radom, Polska

Wydawca

Publishing House Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Data opublikowania

2019

Liczba stron

162

ISBN

978-83-7351-885-8

ISSN

1642-5278

URL

https://www.researchgate.net/publication/338513906_Research_on_the_biomechanics_of_manual_wheelchair_drive_for_innovative_manual_and_hybrid_drives

Rozdziały
Biomechanical research on designing wheelchair propulsion systems (s. 11-24)
Development trends of innovative solutions for wheelchair propulsion systems (s. 25-40)
Design and engineering of a test stand for testing humanwheelchair anthropotechnical systems (s. 41-52)
Procedure for measuring the biomechanical parameters of the wheelchair propulsion process with the use of a wheelchair dynamometer (s. 53-63)
Analysis and evaluation of muscular effort during wheelchair propulsion based on EMG measurements (s. 65-74)
Methodology for conducting and analyzing the results of the maximum voluntary contraction test (s. 75-91)
Methodology for determination of kinematic-dynamic parameters of the human-wheelchair anthropotechnical system (s. 93-107)
Method for measuring the rolling resistance coefficient of a wheelchair (s. 109-120)
Design of a modular electric-manual hybrid propulsion system for a wheelchair (s. 121-133)
Adaptive modes supporting propulsion of a manual wheelchair (s. 135-145)
Prototype of an internal gear hub for wheelchairs with a hand rim propulsion system (s. 147-162)
Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20