Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartosz Wieczorek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

bartosz.wieczorek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 42

ORCID

0000-0003-0808-298X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Rozdziały (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS