Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Developing Music Digital Library based on Polish Traditional Music Archives and dLibra

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • music information retrieval
  • traditional music
  • research environment
  • digital libraries
URL

https://dlfm.web.ox.ac.uk/sites/default/files/dlfm/documents/media/werla-et-al-polish-traditional-music-archives.pdf

Książka

5th International Conference on Digital Libraries for Musicology

Zaprezentowany na

5th International Conference on Digital Libraries for Musicology DLfM’18, 28.09.2018, Paris, France

Typ licencji

CC0

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20