Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

109

ISBN

978-83-7775-535-8

Katalog

xx004589056

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80