Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Modelowwanie matematyczne siedmiowarstwowych belek i płyt prostokątnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2018

Liczba stron

88

ISBN

978-83-7775-495-5

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80