Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 54

ResearcherID

H-6337-2014

ORCID

0000-0002-6349-5579

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
6.3 Matematyka: 25%

Artykuły (33)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (27)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska