Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Matematyki

E-mail

ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 54

ORCID

0000-0002-6349-5579

ResearcherID

H-6337-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
6.3 Matematyka: 25%

Artykuły (35)

Rozdziały (27)

Książki (2)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (8)

Recenzje prac dyplomowych (17)

Wyniki (2)