Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of a deep excavation in diaphragm walls, on surrounding buildings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Analiza wpływu głębokiego wykopu na istniejące zabudowania – analiza numeryczna MES

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2018 | Numer: nr 27

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

85 - 104

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.07

URL

http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei/article/view/267/218

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]