Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badania tomografii komputerowej i rekonstrukcja 3D czaszki z grobu kultury amfor kulistych odkrytego w trakcie badań archeologicznych stanowiska 3 w Puławach-Włostowicach.

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN Computed tomography and 3D reconstruction of a skull from a grave of the globular amphorae culture discovered during excavations at site 3 in Puławy-Włostowice.

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

310 - 327

Książka

Puławy-Włostowice. Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny

Punktacja MNiSW / rozdział

20