Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Michał Rychlik

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

michal.rychlik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 67

PBN ID

2339301

ResearcherID

N-6171-2014

ORCID

0000-0001-9299-7378

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS