Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Michał Rychlik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

michal.rychlik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 67

ORCID

0000-0001-9299-7378

ResearcherID

N-6171-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (28)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (41)

Recenzje prac dyplomowych (10)