Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

256

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20