Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2019

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Date of publication

2019

Number of pages

256

Total point value of MNiSW of monograph

20.0