Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 1

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2010

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski

Date of publication

2010

Number of pages

621

Catalog

xx001861954

Comments

Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej : Woda 2010, Kołobrzeg, 20-23 czerwca 2010 r.

Published in

Book series: Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska

Chapters
Neutralizacja ścieków z przemysłu browarniczego z zastosowaniem odpadowego dwutlenku węgla (p. 185-192)
Zastosowanie żelazowego koagulantu mineralno-organicznego w technologii oczyszczania ścieków (p. 193-202)
Ocena aktualnego stanu zanieczyszczenia wód Jeziora Buszewskiego (p. 225-237)
Intensyfikacja procesów odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych w chalcedonitowych złożach filtrów pośpiesznych (p. 373-383)
Obecność arsenu w ujmowanych do celów wodociągowych wodach polski oraz technologiczne możliwości jego eliminacji (p. 495-503)
Wpływ przerw w eksploatacji filtra pospiesznego pracującego na stacji uzdatniania wody "Wiśniowa" w Poznaniu na aktywność mikrobiologiczną złoża (p. 505-513)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.