Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analysis of Continuous Improvement Projects in the Production Company

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Six Sigma
  • Lean Manufacturing
  • continuous improvement
Data udostępnienia online

01.05.2019

Strony (od-do)

83 - 100

DOI

10.1007/978-3-030-17269-5_7

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17269-5_7

Książka

Advances in manufacturing II. Volume 3 - Quality engineering and management

Zaprezentowany na

6th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2019, 19-22.05.2019, Poznan, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0