Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Advances in manufacturing II. Volume 3 - Quality engineering and management

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2019

Liczba stron

306

ISBN

978-3-030-17268-8

eISBN

978-3-030-17269-5

ISSN

2195-4356

eISSN

2195-4364

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering

Rozdziały
Technical culture maturity as a manifestation of implementation of lean management principles – situation in agricultural machinery sector (s. 56-74)
The meaning of technological culture in manufacturing (s. 75-82)
Analysis of Continuous Improvement Projects in the Production Company (s. 83-100)
Cooperation of education and enterprises in improving professional competences-analysis of needs (s. 155-168)
Improvements in the production environment made using quality management tools (s. 267-276)
Konferencja

6th International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2019, 19-22.05.2019, Poznan, Poland

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20