Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Guidelines passenger cars for seniors: requirements

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • passenger cars for seniors
  • car adaptation
  • ergonomic checklists
Strony (od-do)

179 - 187

URL

http://dpi-proceedings.com/index.php/dtssehs/article/view/33663/32250

Książka

Human Factors in Contemporary Organizations (XXXI International Seminar of Ergonomics)

Zaprezentowany na

XXXI International Seminar of Ergonomics, 23-25.05.2018, Poznań, Polska

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

2 miesiące po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

5