Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Human Factors in Contemporary Organizations (XXXI International Seminar of Ergonomics)

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

USA

Wydawca

DEStech Publications, Inc.

Data opublikowania

2019

Liczba stron

222

ISBN

978-1-60595-652-7

ISSN

2475-0042

URL

http://dpi-proceedings.com/index.php/dtssehs/issue/view/391

Rozdziały
The concept of ergonomic analysis of a company’s organization of working time (s. 52-60)
Identification of key relations for work safety - a case study (s. 86-94)
Just culture as a useful tool for the organizations in the context of ISO 45001:2018 standard implementation (s. 95-103)
Influence of ergonomic risk factors on hazard mitigation in SMEs - a case study on the use of the network thinking methodology (s. 156-164)
Senior drivers and involutionary processes (s. 172-178)
Guidelines passenger cars for seniors: requirements (s. 179-187)
E-learning practices at University Libraries (s. 206-214)
Konferencja

XXXI International Seminar of Ergonomics, 23-25.05.2018, Poznań, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5