Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zastosowanie oprogramowania ShowFlow firmy Incontrol Simulation Software B.V. do modelowania i symulacji procesu technologicznego montażu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

5 - 16

Book

Współczesne wyzwania inżyniera w aspekcie 10-lecia kierunku mechanika i budowa maszyn PWSZ w Koninie

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.