Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Optimization of Low-Power Line-Start PM Motor Using Gray Wolf Metaheuristic Algorithm

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • line-start permanent magnet synchronous motor
  • optimal design
  • metaheuritsic algorithm
  • gray wolf optimization method
  • effciency
Data udostępnienia online

05.03.2020

Strony (od-do)

1186-1 - 1186-11

DOI

10.3390/en13051186

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/5/1186/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]