Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Selecting the Most Efficient Bearing of Wind Turbine Gearbox Using (Analytical Hierarchy Process) Method “AHP”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 518

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

032050-1 - 032050-20

DOI

10.1088/1757-899X/518/3/032050

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/518/3/032050/pdf

Uwagi

Article Number: 032050

Zaprezentowany na

2nd International Conference on Sustainable Engineering Techniques (ICSET 2019), 6-7.03.2019, Baghdad, Iraq

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5