Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Metaheuristic Design Patterns: New Perspectives for Larger-Scale Search Architectures

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 36

DOI

10.4018/978-1-5225-2990-3.ch001

URL

https://books.google.pl/books?id=1pE3DwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=10.4018/978-1-5225-2990-3.ch001&source=bl&ots=yS2HrseMPI&sig=ACfU3U2uWDASjk9AkuScVH0uSNZo-xEOcQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiE-pau6IzoAhXR0KQKHWZZDZcQ6AEwAnoECAsQAQ#v=onepage&q=10.4018%2F978-1-5225-2990-3.ch001&f=false

Książka

Handbook of Research on Emergent Applications of Optimization Algorithms

Punktacja MNiSW / rozdział

5