Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Integracja innych środków transportu na bazie linii kolejowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Książka

III Ogólnopolska Konferencja "Rewitalizacja linii kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji"

Zaprezentowany na

III Ogólnopolska Konferencja „Rewitalizacja linii kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji”, 16-17.04.2015, Wągrowiec, Polska