Processing may take a few seconds...

Article


Title

Planowanie oraz wdrażanie innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie

Authors

[ 1 ] Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Published in

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego

Journal year: 2012 | Journal number: nr 8

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

67 - 78

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.