Processing may take a few seconds...

Article


Title

Badanie oczekiwanej jakości informacji o produktach pozyskiwanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Published in

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Journal year: 2011 | Journal number: nr 208

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

131 - 142

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.