Processing may take a few seconds...

Book


Title

Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn

Editors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra er | [ P ] employee

Year of publication

2011

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2011

Number of pages

90

ISBN

9788371439933

Chapters
Ergonomia jako nauka i jej cele praktyczne (p. 5-11)
Projektowanie ergonomiczne w montażu (p. 12-33)
Zasady projektowania ergonomicznego w budowie maszyn (p. 34-51)
Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn przez projektowanie ergonomiczne (p. 52-70)
Wpływ projektowania ergonomicznego stanowisk pracy na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy (p. 71-90)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.