Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Wide-sense nonblocking and blocking converting-space-converting switching node architecture under XsVarSLOT algorithm

Autorzy

[ 1 ] Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Optical Switching and Networking

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 37

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

DOI

10.1016/j.osn.2020.100557

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427719301419

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

40,0

Impact Factor

2,786