Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zastosowanie metod teorii podziału w szeregowaniu procesów dyskretnych w systemach czasu rzeczywistego

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki (II), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2008

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka

Journal year: 2008 | Journal volume: z. 150

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

57 - 62

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.