Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wariantowanie profili okiennych rewitalizowanych przegród przezroczystych, a całkowity współczynnik przenikania ciepła dla okna z zabudową

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2008

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

22 - 28

Book

Konferencja Techniczna "Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych" Wałcz, 11-13 września 2008 : materiały konferencyjne

Presented on

Konferencja techniczna "Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych", 11-13.09.2008, Wałcz, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.