Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Neuron-Inspired Communications for Energy Efficient Internet of Things Networks

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

DOI

10.1109/PerComWorkshops48775.2020.9156235

URL

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9156235

Książka

IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops) 2020

Zaprezentowany na

IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops) 2020

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0

Punktacja MNiSW / konferencja (CORE)

200,0