Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Kryszkiewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

pawel.kryszkiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 23

ORCID

0000-0001-9054-9416

ResearcherID

M-8156-2014

Google Scholar

TUfpNJMAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (41)

Rozdziały (40)

Książki (2)

Raporty (30)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (10)