Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Recreation of Voltage Fluctuation Using Basic Parameters Measured in the Power Grid

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Journal of Electrical Engineering & Technology

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 15 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • flicker
  • power quality
  • voltage envelope
  • voltage fluctuation indices
  • voltage variation
Data udostępnienia online

24.01.2020

Strony (od-do)

601 - 609

DOI

10.1007/s42835-020-00351-7

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s42835-020-00351-7

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Lista 2019]

Impact Factor

0,736 [Lista 2019]