Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Torque Ripples of an Induction Motor Taking into Account a Inter-Turn Short-Circuit in a Stator Winding

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 14

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • finite element method
  • Fourier transform
  • induction machine
  • inter-turn short-circuits
  • torque waveforms
Data udostępnienia online

14.07.2020

Strony (od-do)

3626-1 - 3626-17

DOI

10.3390/en13143626

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3626/htm

Uwagi

Article Number: 10.3390/en13143626

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]