Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Accuracy of the pneumatic follower for the wooden surface quality assessment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

European Journal of Wood and Wood Products

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 78

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1149 - 1159

DOI

10.1007/s00107-020-01593-y

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00107-020-01593-y.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

1,542 [Lista 2019]