Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rejestracja obrazów i wizualizacja przestrzenna tkanek na przykładzie konfliktu naczyniowo-nerwowego

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Published in

Studia z Automatyki i Informatyki

Journal year: 2006 | Journal volume: t. 31

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

31 - 42

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.