Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badanie wpływu starzenia technologicznego na zmiany właściwości reologicznych zaczynów asfaltowych z udziałem wypełniaczy o zróżnicowanym pochodzeniu

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2005

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

289 - 298

Book

III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań, 8-9 września 2005 r.

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.