Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań, 8-9 września 2005 r.

Year of publication

2005

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Date of publication

2005

Chapters
Badania propagacji spękań wielowymiarowych próbek nawierzchni asfaltowej poddanych wielokrotnie powtarzalnym obciążeniom w warunkach laboratoryjnych (p. 130-142)
Teoretyczna analiza spękań wielowymiarowych próbek nawierzchni asfaltowej, poddanych obciążeniom wielokrotnie powtarzalnym w warunkach ustalonych (p. 143-156)
Ocena dopuszczalności prognozy stanu równości poprzecznej nawierzchni asfaltowej (p. 214-221)
Stanowisko do badań statycznych konstrukcji nawierzchni drogowych na modelowanym podłożu sprężystym (p. 222-231)
Zastosowanie profilografu laserowego do oceny równości nawierzchni drogowych (p. 222-231)
Badanie wpływu starzenia technologicznego na zmiany właściwości reologicznych zaczynów asfaltowych z udziałem wypełniaczy o zróżnicowanym pochodzeniu (p. 289-298)
Ocena właściwości usztywniających wypełniaczy mineralnych uzyskanych z instalacji odpylającej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych (p. 299-309)
Analiza porównawcza odporności korozyjnej cementów drogowych (p. 320-327)
Densiphalt - mieszanka mineralno-asfaltowo-cementowa do warstw ścieralnych łącząca zalety nawierzchni asfaltowej i betonowej (p. 421-429)
Nowoczesne bitumiczne materiały hydroizolacyjne dla mostownictwa i drogownictwa (p. 440-450)
Trasa Nowe Zawady w okresie budowy i po trzech latach eksploatacji (p. 453-462)
Czy wyłuszczanie w skarpach budowli ziemnych jest awarią, którą można przewidzieć? (p. 507-513)
Procesy wysadzinowe przyczyną awarii skarp nasypów na przykładzie wybranych linii kolejowych (p. 514-519)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.