Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Two meta-heuristic algorithms for scheduling on unrelated machines with the late work criterion

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 30 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • late work minimization
  • unrelated machines
  • tabu search
  • genetic algorithm
Strony (od-do)

573 - 584

DOI

10.34768/amcs-2020-0042

URL

https://www.amcs.uz.zgora.pl/?action=paper&paper=1572

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

0,967 [Lista 2019]