Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

New approach to detection of cracks in composite materials using hybrid non–destructive testing method

Authors

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Title variant

PL Nowe podejście do wykrywania uszkodzeń w materiałach kompozytowych przy pomocy hybrydowej metody badań nieniszczących

Year of publication

2016

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2016 | Journal volume: vol. 68 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • vibro-thermography
  • ultrasound
  • composite
  • thermogram
  • time-frequency
PL
  • wibrotermografia
  • ultradźwięki
  • kompozyt
  • czasowo-częstotliwościowa
Abstract

EN Vibro-thermography is a new Non-Destructive Inspection method that can be applied to the diagnosis of aircraft fuselage parts and wind turbine propeller blades. In this method, the ultrasound source of energy is used to excite internal particles of the examined composite material damaged by an impact to induce thermal differences between the solid part of material and the damaged area. The results of experiments obtained by the vibro-thermography method conducted on the damaged area of carbon fiber samples were combined with the spectrum and time-frequency analysis of signals obtained from the vibroacoustic sensor, attached to the damaged area to verify existing cracks.

PL W prezentowanym artykule opisano hybrydową metodę pomiaru uszkodzeń materiałów kompozytowych, która składa się z analizy termogramów wykonywanych dla podgrzewanych ultradźwiękowo próbek materiałów oraz analizy widmowej i częstotliwościowo czasowej sygnału pobudzenia mierzonego w miejscu zdeterminowanego na termogramie uszkodzenia. Na potrzeby artykułu opracowano stanowisko badawcze składające się z piezoelektrycznej głowicy nadawczej generatora sygnału ultradźwiękowego pochodzącego z myjki ultradźwiękowej, głowicy odbiorczej oraz układu do pomiaru drgań podłączonego do komputera za pośrednictwem portu USB. W jednym przypadku zastosowano dezintegrator UD-20 dla próbki o większej grubości w celu odpowiedniego jej podgrzania. Wyniki, jakie otrzymano potwierdzają zasadność stosowania wybranych metod i pokazują jednoznacznie uszkodzenia w próbkach kompozytach z różnymi typami uszkodzeń zarówno przy pomocy metody vibro-termograficznej jak i analizy widmowej oraz częstotliwościowo-czasowej. W artykule podjęto próbę omówienia fizyki zjawisk zachodzących w badanych próbkach materiału, podczas pobudzenia ultradźwiękowego, co stanowi podstawę do zastosowania opisywanej metody badawczej. W celu poprawy otrzymanych wyników badań zaproponowano sposoby filtracji odbieranego sygnału ultradźwiękowego oraz wstępnie rozpoczęto dyskusję nad zastosowaniem innych metod analizy częstotliwościowo-czasowej sygnału pobudzenia. Publikacja stanowi wstęp do opracowywania urządzeń wykorzystujących założenia proponowanej metody badawczej. W proponowanym urządzeniu porównane zostaną dwie mapy uszkodzeń pierwsza otrzymana w wyniku analizy termogramu a druga po analizie czasowo–częstotliwościowej ultradźwiękowego sygnału pobudzającego. Wzrost temperatury związany jest z wystąpieniem zjawiska tarcia wewnętrznego struktury kompozytu w obecności pobudzenia ultradźwiękowego. Kolejna analiza, polega na badaniu wzrostu amplitudy składowych częstotliwościowych w widmie oraz śledzeniu ich zmian. Wskazuje to na występowanie zjawisk tłumienia i rezonansu oraz odbicia fali we wskazanych miejscach badanego elementu. Dobór mocy i kształtu sygnału pobudzającego wymaga serii dodatkowych badań, co pozwoli dopracować zaproponowane urządzenia pomiarowe.

Pages (from - to)

41 - 57

DOI

10.21008/j.2449-920X.2016.68.2.04

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.