Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Ocena zastosowania bezreflektorowej technologii dalmierczej w badaniach deformacji budowlanej konstrukcji kompozytowej

Authors

Title variant

EN The assessment of reflectorless distance ranging in deformation measurements of a composite structure

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 22

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dalmierze
  • konstrukcje kompozytowe
  • technologia bezreflektorowa
  • pomiary laserowe
  • stan konstrukcji
Abstract

PL Badania deformacji obiektów stanowią jeden z kluczowych elementów obsługi inwestycji budowlanych. Stosowne pomiary wykonywane są zwykle przy użyciu technologii fizykalnych oraz geodezyjnych. Zastosowanie tych ostatnich, coraz częściej przybiera formę kompleksowego monitoringu zmian geometrycznych. Wykorzystanie w instrumentach geodezyjnych nowoczesnych rozwiązań fizyki, szczególnie z dziedziny laserów, w sposób znaczący usprawniło pomiary. Nowoczesne systemy odczytowe pozwalają na zwiększenie dokładności odczytu kierunków, a współczesne układy dalmiercze umożliwiają realizację pomiarów odległości w sposób wiarygodny i szybki. Dzięki wspomnianym rozwiązaniom, możliwe jest pozyskiwanie danych przestrzennych z elementów niedostępnych, co z kolei otwiera możliwości prowadzenia efektywnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM). W artykule dokonano oceny wykorzystania laserowych pomiarów dalmierczych w badaniu deformacji obiektu o nowatorskiej konstrukcji kompozytowej w aspekcie efektywności prac oraz uzyskanych dokładności.

EN The studies of deformations play a crucial role in dealing with projects of structural engineering. Appropriate measurements on a construction site are usually performed by using physical and land surveying technologies. Increasingly growing applications of the mentioned methods takes often the form of an integrated structural health monitoring (SHM) of examined constructions. Contemporary surveying instruments regularly use the solutions of modern physics, especially lasers, which significantly improves the measurement process. Modern instrumental readout systems make it possible to significantly increase the accuracy of distance measurements making them reliable and fast. Thanks to these solutions, it is possible to collect the data from inaccessible spatial elements which results in the possibility of building efficient SHM systems. The article assesses the use of laser distance measurements in the study of deformation process of a novel composite structure in terms of work efficiency and accuracy.

Pages (from - to)

49 - 61

DOI

10.21008/j.1897-4007.2016.22.04

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.