Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badania efektywności zbrojenia nawierzchni asfaltowej geokompozytem

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2006

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

95 - 102

Book

Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym : materiały konferencji naukowo-technicznej, Częstochowa, 11-13 marca 2006 r.

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna na temat Geosyntetyki i Tworzywa Sztuczne w Geotechnice i Budownictwie Inżynieryjnym, 11-13.03.2006, Częstochowa, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.